Czwarty dzień doświadczeń

Czwarty dzień doświadczeń

Ostatni dzień doświadczeń rozpoczęliśmy od dymu i świateł. Wykorzystując laserowe wskaźniki, wodę w szklance oraz parę wodną (wytworzoną przez ultradźwiękowy generator pary do terrarium) pokazaliśmy, że światło ulega odbiciu, załamaniu i rozproszeniu.

W oparciu o pokazane zjawiska wykonaliśmy kilka eksperymentów i wytłumaczyliśmy zasadę działania światłowodów (całkowite wewnętrzne odbicie).

Duże zaskoczenie wśród widowni wywołała szklanka odwracająca obraz. Pan Korek wskazywał przeciwny kierunek, gdy spoglądaliśmy na niego przez szklankę z wodą.

Znikanie szklanej probówki

Jeszcze więcej emocji towarzyszyło zniknięciu szklanej probówki (rurka z jednej strony zamknięta okrągłym dnem) po zanurzeniu w cieczy. Każdy naocznie mógł się przekonać, że odpowiedni dobór cieczy powoduje niewidzenie zanurzonego w niej szklanego przedmiotu.

Dużo szumu (a w zasadzie bzyczenia) zrobiło się, gdy pokazaliśmy, jak słomkę do napojów przerobić na instrument dęty. Skracając słomkę za pomocą nożyczek można zagrać na niej kilka dźwięków o różnej częstotliwości (muzyk powiedziałby: o różnej wysokości dźwięku). Nasze stoisko zamieniło się po chwili w całkiem sporą orkiestrę dętą. Wszyscy grali aż słomkowe wióry leciały :)

Dziękujemy laserom za pomoc w eksperymentach i w roku ich 50. urodzin życzymy dalszych udanych zastosowań w nauce i życiu codziennym!

Piktogram stosowany do oznaczenia urządzeń zawierających laser np. odtwarzacz DVD czy wskaźnik

Uwaga! Nie wolno kierować promienia lasera bezpośrednio w oczy ludziom oraz zwierzętom.

Ponieważ promieniowanie laserowe o tej samej mocy lecz o różnych długościach fal może wywołać różne skutki podczas oddziaływania z tkanką biologiczną, lasery podzielono na klasy. Klasa lasera informuje użytkownika o skali zagrożeń związanych z użytkowaniem.

Klasa 1 – Lasery które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy.
Klasa 1M – Lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 4000 nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.
Klasa 2 – Lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne.
Klasa 2M – Lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne.
Klasa 3R – Lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 106 nm, dla których bezpośrednie patrzenie w wiązkę jest potencjalnie niebezpieczne.
Klasa 3B – Lasery, które są niebezpieczne podczas bezpośredniej ekspozycji promieniowania. Patrzenie na odbicia rozproszone jest zwykle bezpieczne.
Klasa 4 – Lasery, które wytwarzają niebezpieczne odbicia rozproszone. Mogą one powodować uszkodzenie skóry oraz stwarzają zagrożenie pożarem. Podczas obsługi laserów klasy 4 należy zachować szczególną ostrożność.
Jednym z najważniejszych elementów oznakowania urządzeń laserowych są etykiety informujące o klasie lasera. Tekst na tych etykietach powinien być napisany czarnymi literami na żółtym tle.

Komentarze są wyłączone.