Fizyka i technika

Nie ma techniki bez fizyki!

Lista warsztatów Pana Korka, które  udowadniają, że mnóstwo technicznych rozwiązań wykorzystywanych w codziennym życiu ma bardzo dużo wspólnego z fizyką.