Stacja Eksperyment w Krakowie

Pan Korek zaprasza na ostatnie naukowe warsztaty dla dzieci w wieku 5-12 lat pt.

„Z czego fizyk strzelać potrafi”

 

Startująca rakieta typu PET

Startująca rakieta typu PET

Razem z uczestnikami warsztatów Ekipa Pana Korka budować będzie rakiety, które następnie przejdą test na specjalnie skonstruowanej wyrzutni. Sprawdzimy także, na jakiej zasadzie działa katapulta i jaki zasięg mają pociski miotane tą machiną.

Ilość miejsc jest ograniczona.
Uczestnicy posiadający karnet na 6 lub 10 warsztatów mają pierwszeństwo przy rezerwacji, ale wszystkich obowiązuje wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej.

Termin: poniedziałek 16 czerwca 2014 godz. 17:30-18:30.
Miejsce: Sala Spółdzielni Mieszkaniowej
 „Prądnik Biały” przy ul. Grażyny 3, Kraków 
(okolice Placu Imbramowskiego).
Cena: 30 zł lub karnet.

Zgłoszenie na warsztaty

Imię i Nazwisko uczestnika

Wiek uczestnika 

E-mail kontaktowy

Telefon kontaktowy

Wybierz warsztaty (w nawiasach data i godzina)

Wybierz formę płatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rejestracji dziecka na warsztaty.