Ludzie Pana Korka

Michał SzydłowskiMichał Szydłowski ukończył Fizykę Techniczną na Politechnice Śląskiej (2002). W ramach stypendium doktoranckiego prowadził badania naukowe z fizyki półprzewodników w Instytucie Fizyki (Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej). Równocześnie z pracą naukową prowadził zajęcia dydaktyczne oraz wykłady popularnonaukowe z fizyki dla młodzieży i studentów (2002-2007) a także był sekretarzem Okręgowego Komitetu Olimpiady Fizycznej (2005-2007). Był organizatorem Festiwalu Nauki i Multimediów Abstract w Gliwicach (2004, 2005). W roku 2006 otrzymał Nagrodę JM Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej. W latach 2007-2009 zajmował się pomiarami natężenia pola elektromagnetycznego oraz prowadził szkolenia techniczne dla operatorów sieci komórkowych (GSM/UMTS). Jest prezesem Stowarzyszenia Physica.pl, które zajmuje się szeroko rozumianą popularyzacją nauk przyrodniczych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego i brytyjskiego Institute of Physics. Zawodowo zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem wykładów, pokazów i warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W wolnych chwilach fotografuje i gra w badmintona.

Agnieszka JaworskaAgnieszka Jaworska ukończyła Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kuba SzutaJakub Szuta jest absolwentem Fizyki Technicznej na Politechnice Śląskiej (2002). Swoją karierę zawodową związał z branżą motoryzacyjną, w której początkowo specjalizował się w obróbce laserowej blach (2002-2006) a następnie w projektowaniu samochodów specjalnych (2007-dziś). Jest specjalistą od systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Od 2006 roku członek Stowarzyszenia Physica.pl. Jest autorem projektów i wykonawcą konstrukcji technicznych wykorzystywanych podczas eksperymentów na wykładach i warsztatach prowadzonych wspólnie z Michałem. Odpowiada za zaplecze multimedialne organizowanych pokazów i wykładów. Zajmuje się także projektowaniem i produkcją zabawek edukacyjnych oraz interaktywnych placów zabaw dla przedszkoli i osiedli mieszkaniowych. W wolnych chwilach gra w siatkówkę i squasha.

Przemek JezierskiPrzemek Jezierski wykształcenie kierunkowe i pedagogiczne odebrał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studiując Filozofię na Wydziale Nauk Społecznych. Specjalista w dziedzinie pocisków balistycznych o niskiej masie napędzanych mieszankami paliwowymi o mieszanych stopniach sprężania tzw. but-pet/pump w systemach DHMO/HON (dihydrogenium-monoxidum/hydrogenium-oxygenium-nitrogenium). Miłośnik astronomii i astronautek. Zaangażowany przez Pana Korka po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie dotyczące związków grup hydroksylowych z atomami C (w hybrydyzacji sp3). Jako swych idoli wymienia Johanna Gottloba Leidenfrosta, Annę Kornelię Kalckhoff, a jak zamknie oczy to i George’a Berkeleya. Przeczytał kilka książek Adama Wiśniewskiego-Snerga. W wolnych chwilach ogląda seriale i robi kanapki do pracy (w XIX-wiecznym systemie brytyjskim) Frankowi Jezierskiemu, a także okazjonalnie pozostałym członkom Laboratorium Pana Korka. W Ekipie Korka uchodzi za niepoprawnego optymistę.

Grzegorz Kubik Czy to ptak? Czy to samolot? Nie! To Grzegorz Kubik, który po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, będąc z wykształcenia pedagogiem, podjął się w Laboratorium Pana Korka trudu udźwignięcia na swych mocarnych barkach podstawowych zagadnień fizyki newtonowskiej. Stanąwszy na ringu wiedzy, twarzą w twarz z niezliczoną acz policzalną liczbą dzieci, naprężywszy swe musculus biceps brachii starł się z teorią strun z taką samą łatwością, z jaką na co dzień ściera się z mechaniką płynów. Do fizyki ciała stałego podchodzi z równym zacięciem, jak do rzeźby musculus rectus abdominis, a musculus quadriceps femoris oraz musculus gluteus maximus kształtuje z uśmiechem równie szerokim, z jakim oddaje się kąpielom w ciekłym N2. Wśród swych idoli wymienia Andree Agassiego, którego włosy podziwia oraz Michaela Thomasa Edwardsa ps. Orzeł, którego szanuje za dalekowzroczną walkę z powszechnym ciążeniem. Przy wykorzystaniu specjalistycznych technik pomiarowych dowiedzione zostało, iż posiada najwyższy z całej ekipy potencjał dynamiczny, który uwidacznia wraz z Frankiem podczas wspólnych działań plutonowych na poligonach World of Tanks zabaw ruchowo-gimnastycznych przy eksperymentach opracowanych przez Pana Korka. Można go także spotkać w roli skromnego nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 20 im. gen. W. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej.