Młodzi wynalazcy

Warsztaty konstruktorskie z fizyki i techniki

Młodzi wynalazcy

Jak mówi stare przysłowie „potrzeba jest matką wynalazków”, ludzie wymyślają i znajdują rozwiązania wtedy, gdy występuje ważny dla nich problem (np. jak przetransportować ciężki przedmiot na dużą wysokość).

Wynalazek jest często mylony z odkryciem naukowym. Wynalazek to zupełnie nowe w skali światowej rozwiązanie problemu technicznego poszerzające możliwości techniczne ludzkości.

Odkrycie nie jest rozwiązaniem technicznym, lecz wiarygodnie udowodnioną obserwacją nieznanego dotąd zjawiska występującego naturalnie w przyrodzie. Odkryć nie można opatentować, gdyż uznaje się je za własność całej ludzkości.

Ochrona patentowa może natomiast dotyczyć nowej technologii, która przyczyniła się do odkrycia naukowego.

Na warsztatach z Naukowcami Pana Korka młodzi wynalazcy będą konstruować różne urządzenia z łatwo dostępnych przedmiotów.

Wśród konstrukcji znajdzie się:

  • poduszkowiec,
  • aerograf
  • i pompa odśrodkowa,

którymi będzie można się pochwalić w domu po zajęciach.

Wszyscy wynalazcy otrzymają także patenty na swoje urządzenia.