Naładujmy się

Warsztaty z elektryczności

Maszyna elektrostatyczna Wimshursta

Eksperymenty z kulą plazmową

Pomiar napięcia elektrycznego

Żywa bateria z ludzi

Warsztaty z elektryczności

Naładujmy się

Pan Korek z baterią 4,5 V
Elektryczność to ogólna nazwa zjawisk związanych z oddziaływaniem ciał mających ładunek elektryczny oraz z przepływem tych ładunków, czyli prądem elektrycznym.

Nazwa elektryczność pochodzi od greckiego słowa elektron (ήλεκτρον) oznaczającego bursztyn.

Elektryzowanie przez pocieranie
Już w starożytności zaobserwowano, że potarty suknem bursztyn przyciąga drobne drewniane wiórki. Przedmioty można naelektryzować nie tylko przez tarcie, ale także przez dotyk a nawet samo zbliżenie do ciała, które wcześniej zostało naelektryzowane. Ten ostatni sposób elektryzowania ciał to indukcja (wpływ).

NAPIĘCIE W WOLTACH (V) MIĘDZY CHMURAMI A ZIEMIĄ PODCZAS BURZY

Ziemska atmosfera też posiada ładunek elektryczny. W chmurach burzowych powstają dwa obszary wypełnione ładunkiem przeciwnego znaku (ujemny w dolnej części chmury, a dodatni w górnej). Wartości napięcia elektrycznego między tymi obszarami oraz między dolną częścią chmury a Ziemią wynoszą nawet 100 milionów woltów.

Odważny naukowiec bada wyładowania elektryczne
Bezpieczne dotykanie wysokiego napięcia - maszyna elektrostatyczna Wimshursta

Na warsztatach z Szalonymi Naukowcami Pana Korka

uczestnicy dowiedzą się, czym jest ładunek elektryczny. Sprawdzimy, jak ładunki elektryczne oddziałują na siebie i w jaki sposób można naelektryzować rożne przedmioty.

Elektrycznie sterowane puszki

Zdobytą wiedzę wykorzystamy

do zorganizowania wyścigu puszek zdalnie sterowanych ładunkiem.

Poznamy także różnicę między napięciem a prądem elektrycznym oraz sposób pomiaru tych wielkości.

Maszyna elektrostatyczna Jamesa Wimshursta

Wspólnie zbudujemy

ogniwa elektrochemiczne, wykorzystując łatwo dostępne przedmioty. Z odważnych adeptów nauki stworzymy żywą baterię elektryczną.

Żywa bateria elektryczna

W miarę trwania warsztatów napięcie będzie rosło,

by osiągnąć ekstremalną wartość ponad stu tysięcy woltów! Zapowiada się zatem burza z prawdziwymi piorunami.

Bateria ogórkowa

Zapraszamy na elektryzujące eksperymenty Laboratorium Pana Korka!

Eksperyment z generatorem Van de Graaffa
Elektrostatyczny duch