Przebojowa Lista Wynalazków

Wykład z fizyki i techniki z 10 wybranymi wynalazkami

Zmiana energii mechanicznej na elektryczną

Przekładnia mimośrodowa

Zjawisko Venturiego pod kontrolą

Dźwignia jednostronna

Pojazd odrzutowy

Wykład z fizyki i techniki z 10 wybranymi wynalazkami

Przebojowa Lista Wynalazków

Przebojowa Lista Wynalazków

Wykład z fizyki i techniki z 10 wybranymi wynalazkami

Jak mówi stare przysłowie „Potrzeba jest matką wynalazków”, ludzie wymyślają i znajdują rozwiązania wtedy, gdy występuje ważny dla nich problem (np. jak przetransportować ciężki przedmiot na dużą wysokość).

Wynalazek jest często mylony z odkryciem naukowym.

Wynalazek to zupełnie nowe w skali światowej rozwiązanie problemu technicznego poszerzające możliwości techniczne ludzkości.

Odkrycie nie jest rozwiązaniem technicznym, lecz wiarygodnie udowodnioną obserwacją nieznanego dotąd zjawiska występującego naturalnie w przyrodzie. Odkryć nie można opatentować, gdyż uznaje się je za własność całej ludzkości.

Ochrona patentowa może natomiast dotyczyć nowej technologii, która przyczyniła się do odkrycia naukowego.

tyle patentów posiada japoński wynalazca Shunpei Yamazaki (wg Księgi Rekordów Guinnessa)

Jak działa elektrownia wiatrowa
W konwencji radiowej listy przebojów Ekipa Szalonych Naukowców Pana Korka zaprezentuje 10 wybranych wynalazków, dzięki którym żyje nam się wygodniej, bezpieczniej i weselej.
Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię...

Na wykładzie pojawią się takie wynalazki jak:

  • taczka,
  • przekładnia mimośrodowa,
  • silnik odrzutowy,
  • mikrofon,
  • śruba Archimedesa,
  • prądnica,
  • aerograf,
  • żarówka,
  • słomka do napojów
  • i poduszkowiec.

Uczestnicy wykładu będą mogli poznać zasadę działania oraz przetestować funkcjonalność wynalazków wykonując różne — zaskakujące, odjazdowe i wystrzałowe — eksperymenty.

Na zakończenie wykładu, za pomocą decybelomierza przeprowadzone będzie głosowanie wśród uczestników i poznamy waszego zwycięzcę Przebojowej Listy Wynalazków.

Patent (od łacińskiego patēre — być otwartym, widocznym, dostępnym) to ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

Wikipedia