Michał Szydłowski

Michał Szydłowski

fizyk • popularyzator nauki • szalony naukowiec

Ukończył Fizykę Techniczną na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Agnieszka Jaworska

Agnieszka Jaworska

dziennikarka • manager

Ukończyła Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Mariusz Tomaszewski

Mariusz Tomaszewski

doktor nauk inżynieryjno-technicznych • biotechnolog

Ukończył Biotechnologię na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Łukasz Filipczyk

Łukasz Filipczyk

doktor nauk medycznych • biolog • biotechnolog

Absolwent biologii i biotechnologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2018 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Anna Banach-Wiśniewska

Anna Banach-Wiśniewska

doktor nauk technicznych • specjalista ds. badań i rozwoju • biotechnolog

Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Michał Nazarewicz

Michał Nazarewicz

biotechnolog

Ukończył Biotechnologię na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Jakub Szuta

Jakub Szuta

fizyk • konstruktor prowadzący

Absolwent Fizyki Technicznej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik

kierownik ds. sportu i rekreacji w SP • nauczyciel • pedagog

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Filip Gamoń

Filip Gamoń

biotechnolog • doktorant

tutaj

Anna Filipczyk-Król

Anna Filipczyk-Król

bioinformatyk • biotechnolog

Absolwentka Biotechnologii na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalistka w dziedzinie bioinformatyki.
Tomasz Zabiegała

Tomasz Zabiegała

inżynier biotechnologii przemysłowej

tutaj
Katarzyna Nazarewicz

Katarzyna Nazarewicz

biotechnolog

tutaj