Powietrze to mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Głównym składnikiem powietrza jest azot. W 1883 r. dwóch polskich naukowców Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski skroplili ten gaz po raz pierwszy.

Ciekły azot w otwartym naczyniu w warunkach normalnych wrze w temperaturze minus 196 stopni Celsjusza.

Zobaczmy, co się stanie, gdy plastikową butelkę z ciekłym azotem szczelnie zatkamy…

Minister Nauki ostrzega!
Nie róbcie tego w domu. Nawet u znajomych!

Więcej o pokazie

Więcej o pokazie Szalonych Naukowców z wybuchem setek piłeczek tutaj.